2,5 εκ. ευρώ για τον εξοπλισμό της ΑΕΝ Κρήτης

2,5 εκ. ευρώ για τον εξοπλισμό της ΑΕΝ Κρήτης

Την Απόφαση Ένταξης του έργου «Συμπλήρωση – Αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.500.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Κρήτης στα Χανιά.