Aegean: Πώς πέτυχε ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2017

Aegean: Πώς πέτυχε ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2017

Υψηλές επιδόσεις εμφάνισε το 2017, σε σχέση με το 2016, ο αεροπορικός όμιλος Aegean, ο οποίος  το αμέσως προσεχές διάστημα θα λάβει αποφάσεις σχετικά με την αγορά αεροσκαφών jet νέας γενιάς που θα αποτελέσει συναλλαγή της τάξης των 5,5 δισ. δολαρίων.  Πέραν του συγκεκριμένου deal-σηματωρού, τα βλέμματα βρίσκονται στραμμένα στη φετινή θερινή περίοδο για την οποία οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές.

Τα μεγέθη

Το 2017 το σύνολο των μεγεθών του αερομεταφορέα εμφάνισε σημαντική βελτίωση, σε σχέση με το 2016, με το μέσο συντελεστή πληρότητας να είναι ο υψηλότερος ιστορικά. Συγκεκριμένα, στο σύνολο του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθε σε 83,2% από 77,4% το 2016 και από 75% το 2015. Ο λόγος είναι η επιτυχημένη εμπορική πολιτική και διαχείριση του δικτύου, η οποία έχει δημιουργήσει μια διαχρονική δυναμική σταδιακής βελτίωσης παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται, στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, το 2017 έναντι του 2016, αυξήθηκαν κατά:

-1,7% η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα σε χιλιομετρικές θέσεις (ASKs) συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η άνοδος προήλθε κυρίως από την αύξηση της χρήσης αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας καθώς και από την αύξηση της μέσης απόστασης πτήσεων.

-3% οι επιβάτες στο εσωτερικό λόγω των ελκυστικών και τακτικών προσφορών ναύλων που οδήγησαν σε υψηλότερες πληρότητες.

-6% το σύνολο των επιβατών (13,2 εκατ.) που προέρχεται “εξολοκλήρου από τη βελτιωμένη αξιοποίηση του δικτύου, δεδομένου ότι ο αριθμός των πτήσεων που εκτελέστηκαν το 2017, ήταν μειωμένος κατά 3,3%, ενώ των ωρών πτήσης (‘Block Time’) ήταν μειωμένος κατά 1,3%. Στο δίκτυο εξωτερικού, που συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, η συνολική κίνηση ανήλθε σε 7,3 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9%. Η ενίσχυση του δικτύου του κόμβου της Αθήνας, η αποτελεσματική λειτουργία του οποίου αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, αποτέλεσε το κύριο πεδίο επένδυσης για ακόμη μια χρονιά. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 12%, ενώ το σύνολο της κίνησης από τον ΔΑΑ παρουσίασε αύξηση 9% με την AEGEAN να ξεπερνά τους 10 εκ. επιβάτες” σημειώνεται.

-11% οι συνολικές πωλήσεις (1,1 δισ. ευρώ)

-19,5% τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και μισθώσεων (EBITDAR) που διαμορφώθηκαν σε 257,3 εκατ. ευρώ από 206,9 εκατ. ευρώ το 2016. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προήλθε κυρίως από την σημαντική ενίσχυση του μέσου εσόδου ανά πτήση κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου που σημειώθηκε στη μέση πληρότητα των πτήσεων

-56% τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) που ανήλθαν σε 119,8 εκατ. ευρώ από 76,8% το 2016.

-66,2% τα αποτελέσματα προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε 85,8 εκατ. ευρώ από 51,6 εκατ.

-50,2% οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (119,9 εκατ. ευρώ)

Ωστόσο, αυξήθηκε το κόστος καυσίμων σε 204,5 εκατ. ευρώ από 197,3 εκατ. ευρώ και τα έξοδα από μίσθωση αεροσκαφών τα οποία ανήλθαν σε 137,5 εκατ. ευρώ από 130,1 εκατ. ευρώ το 2016. Μειώθηκε, ακόμη, το σύνολο των πτήσεων κατά 3,3%, σε σχέση με το 2016, στις 108,9 χιλιάδες.

Η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 1,7% σε χιλιομετρικές θέσεις (ASKs) συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η άνοδος προήλθε κυρίως από την αύξηση της χρήσης αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας καθώς και από την αύξηση της μέσης απόστασης πτήσεων, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Η Aegean εμφανίζει μηδενικό δανεισμό και υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών ύψους 31,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (293,7 εκατ. ευρώ), οι δεσμευμένες καταθέσεις (7,2 εκατ. ευρώ) μαζί με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (7 εκατ. ευρώ) ανήλθαν συνολικά στα 307,9 εκατ.

Το 2018

Τη φετινή χρονιά αναμένεται η εταιρεία να καταλήξει στην επιλογή κατασκευαστή -ανάμεσα στην Boeing και την Airbus- για την προμήθεια των αεροσκαφών που θα αποτελέσουν τον κορμό του στόλου της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία. Η επένδυση αυτή, που εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 5,5 δισ. δολάρια, θα επιτρέψει στην εταιρεία να έχει σημαντικά οφέλη σε εξοικονόμηση κόστους καυσίμου και συντήρησης καθώς και περιθωρίων δραστηριοποίησης και διείσδυσης σε νέες αγορές.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία σημειώνει ότι η ανάπτυξη του παράκτιου μετώπου της Αττικής, οι περαιτέρω επενδύσεις σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Αττικής, οι επενδύσεις στον ΟΛΠ και η αξιοποίηση του Ελληνικού αποτελούν επενδύσεις που μετασχηματίζουν το προϊόν και της ελκυστικότητα της Αθήνας. Αυξάνουν το δυναμικό για την περαιτέρω προσέλκυση και άνοδο των τουριστικών ροών, ενώ παράλληλα δημιουργούν τις συνθήκες για την μερική άμβλυνση της έντονης εποχικότητας στην ζήτηση.

Αρκετά σημαντική, κατά την Aegean, θα είναι και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου κατά το 2018, που και θα φανούν τα αποτελέσματα της μείωσης της παραγωγής από χώρες του OPEC, στο πλαίσιο ενός γενικότερου περιβάλλοντος μειωμένου κόστους εξόρυξης από τους νέους παραγωγούς. Παρ’ ότι η εταιρεία συνάπτει  συμβόλαια αντιστάθμισης, μια σημαντική και απότομη αύξηση των τιμών, εκτός από την αύξηση του κόστους του αεροπορικού καυσίμου, θα έχει και αρνητικές συνέπειες για το διαθέσιμο εισόδημα των επιβατών της.

Ιδιαίτερης σημασίας για την Aegean παραμένει η λειτουργική ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Αεροδρομίων. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport, μετά από μια μεταβατική περίοδο, θα βελτιώσει περαιτέρω την ελκυστικότητα των προορισμών και τις λειτουργικές παραμέτρους των πτήσεων που εκτελούνται από και προς αυτά τα αεροδρόμια, αλλά φυσικά αναμένεται και η σταδιακή αύξηση του κόστους. Είναι θετικό ωστόσο πως για πολλές από τις κατηγορίες χρεώσεων οι μέγιστες προσαυξήσεις καθορίζονται από τη σχετική σύμβαση παραχώρησης και είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές του αεροδρομίου της Αθήνας.

Σε ότι αφορά το περιβάλλον ζήτησης για το 2018, οι πρώτες ενδείξεις για την καλοκαιρινή περίοδο διαφαίνονται θετικές. Η αγορά όμως εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, με τον oμιλο να παραμένει σημαντικά εξαρτημένος από την πορεία των αφίξεων κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, με το πρώτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους να παραμένουν τα πιο αδύναμα τρίμηνα.

Σε ότι αφορά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η χωρητικότητα από τρίτους αερομεταφορείς διαφαίνεται αυξημένη για το 2018, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό δίκτυο, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τους μέσους ναύλους σε περίπτωση που η αύξηση στη ζήτηση δεν είναι αρκετή για να εξισορροπήσει την επιπλέον χωρητικότητα.

capital.gr