Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η Telia Company

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η Telia Company

Η νορβηγική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Telia Company, ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τις ταμειακές ροές και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών 15 δισ. κορόνων (1,79 δισ. δολαρίων), καθώς η εταιρεία επιστρέφει μετρητά στους μετόχους της μετά από σειρά πωλήσεων.

Η εταιρεία έχει εκχωρήσει ή ρευστοποιήσει assets καθώς εστιάζει στις βασικές δραστηριότητες στην Σκανδιναβία και στη Βαλτική, και η σημερινή ανακοίνωση έρχεται μετά από την πώληση των συμμετοχών στην Turkcell Iletisim Hizmetleri AS και στην MegaFon. Προσφάτως η εταιρεία πούλησε και τη συμμετοχή της στην Spotify Technology.

Οι ταμειακές ροές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, καθώς και τα μερίσματα από τις συνδεόμενες εταιρείες, αναμένεται τώρα να διαμορφωθούν υψηλότερα από τα επίπεδα του προηγουμένου έτους, σε σχέση με το επίπεδο που αναμενόταν πέρυσι, κοντά στις 9,7 δισ. κορόνες.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναμένεται να είναι αντίστοιχα ή ελαφρώς υψηλότερα από το επίπεδο του 2017.

Η Telia εμφάνισε ζημιές στο α΄ τρίμηνο ύψους 710 εκατ. κορόνων σε σχέση με τα κέρδη των 6,89 δισ. κορόνων πριν από ένα χρόνο.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 19,85 δισ. κορόνες, με μικρές μεταβολές από τις 19,23 δισ. κορόνες πέρυσι.
capital.gr