ΑΣΕΠ: Έρχονται 100 νέες θέσεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος

ΑΣΕΠ: Έρχονται 100 νέες θέσεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος

Σε 100 προσλήψεις -με διαδικασίες ”εξπρές”- πρόκειται να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αναπλ. υπουργός, οι θέσεις αφορούν 100 θέσεις δασολόγων και δασοπόνων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην κατάρτιση και ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.

Ο θέσεις εργασίας θα προκηρυχθούν τις επόμενες μέρες μέσω ΑΣΕΠ ενώ θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

70 θέσεις για δασολόγους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και

30 θέσεις για δασοπόνους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

– Σημειώστε τα προσόντα για δασολόγους ΠΕ:

Πτυχίο ΑΕΙ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ξένη γλώσσα

Γνώση Η/Υ

Ηλικία 18-65 ετών

Εμπειρία

Χρόνος ανεργίας

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

– Σημειώστε τα προσόντα για δασοπόνους ΤΕ:

Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ηλικία 18 – 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Όπως προκύπτει από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του μηχανισμού του ΑΣΕΠ, θα ζητηθούν τα εξής:

Φωτοτυπία ταυτότητας, Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού, Αντίγραφο τίτλου σπουδών, Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Βεβαίωση ΟΑΕΔ, Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης, Βεβαίωση εμπειρίας
workenter.gr