Autohellas: Το ρεκόρ του 2017 και το deal με Hyundai και Kia

Autohellas: Το ρεκόρ του 2017 και το deal με Hyundai και Kia

Δύο παράγοντες θα κρίνουν, σε μεγάλο βαθμό, την περαιτέρω βελτίωση, το 2018 των αποτελεσμάτων της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων Autohellas. Πρόκειται για τις επιδόσεις του τουρισμού και για τη συνεισφορά στα μεγέθη των brands της Ηyundai και της Kia, τα οποία προστέθηκαν στον κύκλο εργασιών από 1η Ιανουαρίου, με την εταιρεία να έχει αποκτήσει το 70% των δύο εταιρειών (το υπόλοιπο 30% παραμένει στην ιδιοκτησία του Π.Δάβαρη)

Ανάκαμψη

Όπως ανακοίνωσε, χθες, η εταιρεία, το 2017 ο κύκλος εργασιών του ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό αυξήθηκε κατά 17% και έφτασε τα 180 εκατ. ευρώ από 154 εκατ. το 2016, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 10 ετών. Αύξηση 23% κατέγραψαν και οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκίνητων του στόλου μισθώσεων, των οποίων η αξία διαμορφώθηκε σε 39,4 εκατ. ευρώ.  Ακόμη κατά τη χρήση του 2017, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ebitda) ύψους 119,3 εκατ. (+14,3%) και κέρδη προ χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Ebit) ύψους 54 εκατ. ευρώ (+29,3%).

Επίσης, η εταιρεία εμφάνισε εισροές ύψους 7,7 εκατ. ευρώ από την λειτουργική δραστηριότητα έναντι εκροών (-29,6 εκατ.), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 39 εκατ. ευρώ από 19,9 εκατ. ευρώ. Αύξησε ακόμη τα ίδια κεφάλαια σε 225,6 εκατ. ευρώ από 195,7 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 495 εκατ. ευρώ από τις οποίες περίπου 88 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες.

Τα καλά μεγέθη της Autohellas αντανακλώνται και στις θέσεις εργασίες, οι οποίες -σε επίπεδο ομίλου- αυξήθηκαν κατά 80, σε 921.

Για τις επόμενες χρήσεις του 2018, αναμένεται η επίδραση από τη συνεισφορά της Hyundai και της Autohellas που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου του ομίλου “με σημαντικές δυνατότητες συνεισφοράς σε λειτουργική κερδοφορία σε βάθος τριετίας καθώς παράλληλα η αγορά του αυτοκίνητου σταδιακά θα ανακάμπτει από τα ιστορικά χαμηλά της κρίσης”, όπως αναφέρει η οικονομική έκθεση της Autohellas. Διευκρινίζεται ακόμη ότι μια σημαντική συνέργεια θα προέλθει και από την ενίσχυση της δυνατότητας πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Στο αντικείμενο του Rent a Car, που συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό, η εταιρεία εκτιμά ότι  το 2018 θα είναι άλλη μία χρονιά ανάπτυξης καθώς η ζήτηση για την Ελλάδα ως προορισμός συνεχίζει να δείχνει τη δυναμική της ενώ και τα πρώτα δείγματα από τις κρατήσεις είναι θετικά.

Στο εξωτερικό

Στις οκτώ χώρες που δραστηριοποιείται, η Autohellas πραγματοποίησε καθαρή επένδυση 110 εκατ. ευρώ για την αγορά 11.000 αυτοκίνητων. Από αυτά 68 εκατ. ευρώ αφορούν σε επένδυση για επέκταση του στόλου, κυρίως λόγω της αύξησης των συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης με εταιρικούς πελάτες κατά 3.700 αυτοκίνητα. Με τη συνολική αυτή επένδυση, ο συνολικός στόλος της Autohellas ξεπέρασε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα 40.500 αυτοκίνητα, νέο ιστορικό υψηλό για την εταιρεία.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της Autohellas, στη Βουλγαρία αναμένεται αύξηση των μακροχρόνιων εταιρικών ενοικιάσεων με την αγορά να εστιάζει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο θετικά προς την λύση αυτή. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση στον αριθμό των πελατών μας αλλά και στο σύνολο του στόλου. Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις θα παρουσιάσουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, με ενίσχυση στις εταιρικές κρατήσεις, αλλά και αύξηση εσόδων στους παραθαλάσσιους σταθμούς (Βάρνα & Μπουργκάς) αλλά και το Πλόντβιβ.

Στην Κύπρο οι προοπτικές για το 2018 είναι θετικές με ταυτόχρονη τοπική οικονομική ανάκαμψη καθώς και εκτιμώμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Στόχος της εταιρείας είναι η σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων με νέες συνεργασίες μεγάλων και διεθνών πρακτορείων τουρισμού. Επίσης προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στις μακροχρόνιες ενοικιάσεις, παράγοντας ο οποίος θα επιφέρει σημαντική αύξηση στα έσοδα της εταιρίας.

Στη Ρουμανία, το οικονομικό αλλά και το επιχειρηματικό τοπίο της χώρας παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές προοπτικές της εταιρίας παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, με βασικό άξονα τη σημαντική επέκταση του στόλου των μακροχρόνιων ενοικιάσεων. Η Autohellas, όπως αναφέρεται, προσβλέπει σε σύναψη συμφωνιών με ισχυρές πολυεθνικές και τοπικές εταιρίες αλλά και με ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις θα παρουσιάσουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, λόγω της αύξησης των εταιρικών ενοικιάσεων.

Στη Σερβία για το 2018 αναμένεται, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, σημαντική ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Autohellas στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων. Η εταιρεία επιδιώκει να συνεχίσει τη σύναψη συμφωνιών μίσθωσης με πολυεθνικές και τοπικές εταιρίες με θετικά οικονομικά μεγέθη. Αναμένεται παράλληλα ότι θα συνεχιστεί περαιτέρω η αύξηση εσόδων από μακροχρόνιες ενοικιάσεις, με αναβαθμισμένο πελατολόγιο, καθώς και η αύξηση των εταιρικών βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων.

Στο Μαυροβούνιο αναμένεται για το 2018 αύξηση των αφίξεων με αποτέλεσμα η χώρα για μια ακόμα χρονιά να γνωρίσει σημαντική τουριστική ανάπτυξη λόγω και της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας. Η Autohellas προσβλέπει σε ενίσχυση της ηγετικής παρουσίας της στον τομέα των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, ενισχύοντας παράλληλα ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο του πελατολογίου των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Στην Κροατία, ο διαρκώς αυξανόμενος ρυθμός τουριστικής ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, συνεπάγεται θετικές προοπτικές για το 2018. Η εταιρία προσβλέπει σε ανάληψη σημαντικού μεριδίου αγοράς στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ισχυροποιώντας την θέση και τη δυναμική της. Ταυτοχρόνως αναμένεται δυναμική παρουσία και στην αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Στην Ουκρανία, παρά την σχετική αστάθεια του παρελθόντος, οι αναμενόμενες διεργασίες ένταξης στην Ε.Ε. σε συνδυασμό με το μέγεθος και την ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της χώρας, δίνουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης σημειώνει η οικονομική έκθεση.

capital.gr