Αυξημένος 6,7% ο τζίρος της βιομηχανίας τον Απρίλιο

Αυξημένος 6,7% ο τζίρος της βιομηχανίας τον Απρίλιο

Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2018, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Απριλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 6,7% έναντι αύξησης 9,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Απριλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε μείωση 8,8%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,6%, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,7% τον μήνα Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Αύξηση κατά 14,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
  • Αύξηση κατά 6,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Αύξηση κατά 2,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
  • Αύξηση κατά 11,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

kerdos.gr