Διεθνής Συνάντηση εργασίας για την κυκλική οικονομία

Διεθνής Συνάντηση εργασίας για την κυκλική οικονομία

Διεθνής Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “SCREEN” πραγματοποιήθηκε στις 4 – 5 Σεπτεμβρίου στην Παμπλόνα της Ισπανίας. Τη συνάντηση χαιρέτησαν η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Ναβάρα καθώς και η Δ/ντρια Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Ναβάρα, οι οποίες μεταξύ άλλων τόνισαν τη σημασία και τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας και ανέπτυξαν προοπτικές για ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και συνεργασιών μέσω αυτού του νέου μοντέλου οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν παραδείγματα στρατηγικής στην κυκλική οικονομία τόσο από την περιφέρεια της Ναβάρα (Ισπανία), όσο και από τις περιφέρειες Φρίσλαντ (Κάτω Χώρες), Τάμπερε (Φινλανδία) και Λάτσιο (Ιταλία). Επίσης, αναφέρθηκαν παραδείγματα διαπεριφερειακών συνεργασιών όπως η καινοτόμος επένδυση μεταξύ περφιερειών στη Λομβαρδία (Ιταλία) που αφορά ένα Έξυπνο Εργοστάσιο αποδόμησης και επαναδόμησης υλικών.

Ο συνονιστής του Προγ/τος SCREEN, κ. Polidori, αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα αποτελέσματα του Προγ/τος, τα οφέλη που έχουν αποκομίσει οι εταίροι από τη μεταξύ τους συνεργασία και τα επόμενα βήματα προκειμένου να συσταθεί από κοινού ένα εγχειρίδιο καθοδήγησης για την Κυκλική Οικονομία που θα απευθύνεται στους πολιτικούς ιθύνοντες.  Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στη συνάντηση η Αλίκη Καρούσου, μέλος της ομάδας εργασίας του Προγ/τος και στέλεχος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνάντησης πραγματοποιήθηκε και τεχνική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Προγ/τος SCREEN, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις τοπικές συναντήσεις εργασίας που οργάνωσε κάθε εταίρος. Να σημειθωθεί ότι η αντίστοιχη συνάντηση εγασίας για την Περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή σε στρογγυλά τραπέζια του Δικτύου Οινοποιών και του κλάστερ Κρητικού τυριού.

Κατά την τεχνική συνάντηση στην Παμπλόνα, συζητήθηκαν οι προτάσεις των εταίρων προκειμένου να επιλεγεί η μέθοδος για τη σύνταξη εγχειριδίου οδηγιών για την Κυκλική Οικονομία. Στη διαδραστική συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες εταίροι προσπάθησαν να προσδιορίσουν πιθανές επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές συνεργασίες και να περιγράψουν τα επόμενα βήματα του δικτύου που διαμορφώθηκε μέσω του Προγ/τος SCREEN. Τέλος, συζητήθηκε η συνέχιση ενός εργαστηρίου πολιτικής για την Kυκλική Oικονομία μετά τη λήξη του Προγ/τος.