ΕΔΟΕΑΠ: Πότε καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές

ΕΔΟΕΑΠ: Πότε καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές

Περιθώριο έως την Παρασκευή, 18 Μαϊου ,έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΜΜΕ, να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλουν προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Σε επιστολή που απέστειλε χθες η διοίκηση του Οργανισμού προς όλα τα ΜΜΕ, επισημαίνεται ότι «όσες Επιχειρήσεις ή Φορείς δεν έχουν καταβάλει τα οριζόμενα εκ του Ν. 4498/2017 ποσά που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου 12/2017-3/2018, στις πέντε πρώτες δόσεις αναδρομικών εισφορών και στο ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες 12/2017, 1/2018, 2/2018 και 3/2018, θα πρέπει έως 18/5/2018 να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες (χωρίς επιβαρύνσεις ). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής (17/5/2018) θα υπολογίζονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις».

Στην ίδια επιστολή ενημερώνονται οι εργοδότες ότι εκδόθηκε ο Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ, ο οποίος είναι ήδη ανηρτημένος στο site του Οργανισμού (www.edoeap.gr). Επιπλέον έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού η εγκύκλιος Νο 5/2018 όπου αναφέρονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του. Η διαδικασία θα ξεκινήσει σύντομα, μετά από σχετική ενημέρωση και θα αφορά στο μήνα Απρίλιο 2018.

Η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ότι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

  1. Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α. – αφορά στις αποδοχές και τις εισφορές τόσο των ασφαλισμένων όσο και του εργοδότη).

2.-Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων μηνός Απριλίου 2018 (Α.Κ.Ε. – κατάσταση ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών).

Για τις προθεσμίες υποβολής και καταβολής τους θα αναρτηθεί άμεσα σχετική ενημέρωση.

Η υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για την υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ.

Για την υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. περιόδου 12/2017-3/2018 θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.

Όλοι οι υπόχρεοι που ανήκουν στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι καταβάλουν οποιαδήποτε οφειλή τους, θα πρέπει ταυτόχρονα με την πληρωμή τους να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο esoda@edoeap.gr, όπου να αναλύουν την συγκεκριμένη καταβολή τους ανάλογα με την κατηγορία της (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές μηνός 4/2018, δόση διακανονισμού εισφορών, 6η δόση αναδρομικών εισφορών Ν.4498, ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών μηνός 4/2018 κλπ.).
dikaiologitika.gr