Εγγραφές κατασκηνωτών στην παιδική εξοχή Κοκκίνη Χάνι

Εγγραφές κατασκηνωτών στην παιδική εξοχή Κοκκίνη Χάνι

Στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι θα φιλοξενηθούν  παιδιά από 6 έως 16 ετών, κορίτσια και αγόρια, σε τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους και ηλικιωμένα άτομα σε μία (1) κατασκηνωτική περίοδο,  οι οποίες έχουν ως εξής:

Α΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών) Από 15.07 (Κυριακή) έως και 24.07 (Τρίτη)

Β΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών) Από 27.07 (Παρασκευή)  έως και 05.08 (Κυριακή)

Γ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών)Από 08.08 (Τετάρτη) έως και 17.08 (Παρασκευή)

Δ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16 ετών) Από 20.08 (Δευτέρα) έως και 29.08 (Τετάρτη)

Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ηλικιωμένοι) Από 01.09 (Σάββατο) έως και 10.09 (Δευτέρα)

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόμων με αναπηρίες) θα γίνονται μέχρι και 29.06.2018 ημέρα Παρασκευή,  στο Δήμο Χερσονήσου, στο Δημαρχείο στις Γούρνες (εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 09.00π.μ.-13.00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου  (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) στις Γούρνες Ηρακλείου (Αρμόδ.Υπάλληλος: κ. Πατεράκη Μαρία, τηλ. 2813404602)