ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,5% το 3ο τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,5% το 3ο τρίμηνο

Την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% το 3ο τρίμηνο σε ετήσια βάση (διορθωμένα εποχικά στοιχεία σε όρους όγκου) ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τα προηγούμενα τρίμηνα και πλέον υπολογίζει ότι η ύφεση του 2ου τριμήνου ήταν 0,6% (από 0,9% που υπολόγιζε προηγουμένως) και ότι το πρώτο τρίμηνο η οικονομία είχε  ύφεση 0,8% (έναντι ύφεσης 1% που προηγουμένως εκτιμούσε η ΕΛΣΤΑΤ).

Τα στοιχεία προς το παρόν (σ.σ. πρέπει να εκδοθούν και οι ανακοινώσεις του Δ τριμήνου) επιβεβαιώνουν τους στόχους του προϋπολογισμού που βασίζονται σε ύφεση 0,3% φέτος.

Πάντως, τα στοιχεία βάση των οποίων μετράται η φετινή άνοδος είναι αυτά του 3ου τριμήνου του 2015, όταν δηλαδή είχαν επιβληθεί οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και η οικονομία βυθίστηκε σε ύφεση 2,2% σε όρους όγκου.

Σημειώνεται ότι σε θετική τροχιά το ΑΕΠ πέρασε για πρώτη φορά μετά από την έναρξη της κρίσης το 2ο τρίμηνο του 2008. Το 2014 για να αρχίσει ξανά η πτώση του το Γ τρίμηνο του 2015 και υπήρχαν μόνο δύο ακόμη “διαλείμματα”, ένα το πρώτο 3μην ο του 2010 και ένα το τελευταίο τρίμηνο του 2015).

Ωστόσο άνοδος του ΑΕΠ της τάξης του 1,5% που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 3ο τρίμηνο του 2016 δεν έχει καταγραφεί από το Α τρίμηνο του 2008 (είχε τότε αυξηθεί κατά 2,4%).

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις της θα αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν στις 29/11/2016, τα προσωρινά στοιχεία “με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν καταστεί διαθέσιμα τότε” και αφορούν στην πορεία του εξωτερικού ισοζυγίου του Σεπτεμβρίου και στα στοιχεία για την απασχόληση και τον κύκλο εργασιών στις υπηρεσίες του Γ τρίμηνο.

Όσο για την αναθεώρηση των στοιχείων του 1ου εξαμήνου, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι προήλθε από αλλαγές στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και των ετήσιων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ του 3ου τριμήνου αυξήθηκε κατά 1,1% έναντι αύξησης του κατά 0,1% το 2ο τρίμηνο και μείωσής του κατά 1,1% το Α τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι προ ημερών το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είχε προβλέψει ότι το 3ο τρίμηνο θα καταγραφεί ανάκαμψη 0,67% αλλά και ότι το τελευταίο τρίμηνο θα επιστρέψει η οικονομία σε ύφεση 0,39% διαμορφώνοντας για το σύνολο του 2016 μέσο ρυθμό ύφεσης 0,26%.

Δήμητρας Καδδά, Capital