Εξετάζεται η απαλοιφή ορίου συνολικών οφειλών για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ενός πιστωτή

Εξετάζεται η απαλοιφή ορίου συνολικών οφειλών για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ενός πιστωτή

Την ‭‬αύξηση‭ ‬του‭ ‬ορίου‭ υπαγωγής ‭‬στον εξωδικαστικό μηχανισμό για απαιτήσεις από έναν πιστωτή, που σήμερα διαμορφώνεται στο 85% των συνολικών οφειλών, προανήγγειλε ο ειδικός ‬γραμματέα‭ς ‬Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης ενώ‭ ‬-όπως είπε- γίνεται προσπάθεια ‭να μην υπάρχει όριο”.

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας με τον κ. Κουρμούση για το θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και των οφειλών‭ ‬των‭ ‬επιχειρήσεων‭ ‬στο‭ Δημόσιο.

Ο κ. Κόλλιας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα καταστήσουν το μηχανισμό περισσότερο ευέλικτο και δικαιότερο για την πλειονότητα των οφειλετών.
Στόχος είναι η διεύρυνση όσων δικαιούνται να υπαχθούν σε αυτόν, ώστε και να επωφεληθούν περισσότεροι οφειλέτες, και το Δημόσιο και οι τράπεζες να εισπράξουν περισσότερα χρήματα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κόλλιας πρότεινε:

‭- να μπορούν να υπαχθούν στο μηχανισμό και ελεύθεροι επαγγελματίες‬
‭- να απαλειφθεί το όριο υπαγωγής στη ρύθμιση για απαιτήσεις από έναν πιστωτή‬
‭- να αυξηθεί το διάστημα της τριετίας σε πενταετία, μέσα στο οποίο ο οφειλέτης πρέπει‬ να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση, ώστε να έχει δικαίωμα υπαγωγής
Επίσης, ο‭ ‬πρόεδρος‭ ‬‬του ‭‬Ο.Ε.Ε.‭ κατέθεσε ‬δύο ακόμα προτάσεις‭ ‬‬σχετικά ‭‬με‭ ‬‬το‭ ‬‬ρόλο ‬των οικονομολόγων στο μηχανισμό, για τις οποίες ο κ. Κουρμούσης διαβεβαίωσε ότι:
‭- ο εμπειρογνώμονας, που εκπονεί την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και‬ το σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, θα είναι αποκλειστικά οικονομολόγος.
‭- Ο οφειλέτης ή κάθε συμμετέχων πιστωτής θα μπορεί να εκπροσωπείται προαιρετικά‬ και από οικονομολόγο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ