Εξωδικαστικός μηχανισμός: Το crash test του πρώτου χρόνου και οι αλλαγές που έρχονται

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Το crash test του πρώτου χρόνου και οι αλλαγές που έρχονται

Την εκτίμησή του ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, που την Παρασκευή 3 Αυγούστου συμπλήρωσε έναν χρόνο λειτουργίας, θα αποδώσει εφεξής πολύ περισσότερα θετικά αποτελέσματα, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις στη νομοθεσία και τις αναβαθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκφράζει με δηλώσεις του στο Capital.gr ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης.

Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού από την Ειδική Γραμματεία, αυτό τον πρώτο χρόνο έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 49.544 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επιχειρηματίες και αγρότες. Έχουν υποβληθεί 3.003 αιτήσεις, ενώ έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους μόλις 213 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επιχειρηματίες.

Όπως αναφέρει στο Capital.gr κ. Κουρμούσης, “όλοι οι βασικοί δείκτες βαίνουν συνεχώς βελτιούμενοι, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πρακτική εφαρμογή και οι οποίες αναπόφευκτα συνοδεύουν κάθε καινοτόμο εργαλείο.” Τονίζει δε πως με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία και τις αναβαθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο μηχανισμός θα αποδώσει εφεξής πολύ περισσότερα θετικά αποτελέσματα. “Έτσι” συμπληρώνει ο ίδιος “θα δώσει λύση στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταιρειών, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών.” Σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση και αυτό, “θα συμβάλλει στη μείωση των κόκκινων δανείων που επιβαρύνουν τις τράπεζες και δεν επιτρέπουν να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της μείωσης των επιτοκίων και παροχής νέων χρηματοδοτήσεων.”

Με τις πρόσφατες βελτιώσεις στη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οποίες θα δοκιμαστούν επί της ουσίας, από τον Σεπτέμβριο, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στη διαδικασία και χρέη που “γεννήθηκαν” το 2017. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή αυτής, αλλά και να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλει για ένταξή τους στον Μηχανισμό. Παράλληλα καθορίζονται νέες προθεσμίες για την ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, ενώ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.

Αυξανόμενο το ενδιαφέρον, “χαμηλές” όμως οι ρυθμίσεις

Από την ανάλυση της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους (βλ. διαγράμματα) φαίνεται το αυξανόμενο ενδιαφέρον επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Κάτι το οποίο έχει αυξηθεί γεωμετρικά από τον Φεβρουάριο και μετά οπότε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού άνοιξε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ωστόσο μέχρι στιγμής οι ρυθμίσεις παραμένουν χαμηλές. Συγκεκριμένα στην πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 1.301 οριστικές αιτήσεις από επιχειρήσεις, εκ των οποίων μόλις 67 έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.

Σε ότι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν υποβληθεί οριστικά 1.684 αιτήσεις, και εξ αυτών 146 ελεύθεροι επαγγελματίες έχει ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση των αγροτών –σ.σ. έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση από τις 27 Ιουνίου- έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης 542 αγρότες και έχουν υποβληθεί 18 αιτήσεις, με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH.

capital.gr