ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από Τρίτη 27 Μαρτίου έως και Πέμπτη 29 Μαρτίου οι εγγραφές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από Τρίτη 27 Μαρτίου έως και Πέμπτη 29 Μαρτίου οι εγγραφές

Από την Τρίτη 27 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές για το ομόλογο, ύψους έως 120 εκατ.ευρώ, που εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπεται η έκδοση έως 120.000 κοινών, ανώνυμων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Οι κοινές, ανώνυμες και άυλες ομολογίες θα είναι διαπραγματεύσιμες και εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών., ενώ ο προσδιορισμός της απόδοσης, της τιμής και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί  από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους

Με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει χθες το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, γνωστοποιήθηκαν και οι βασικές ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος της έκδοσης. Αυτές είναι:

* Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης: 26/03/2018

* Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς : 27/03/2018

* Λήξη Δημόσιας Προσφοράς:29/03/2018

* Ανακοίνωση Έκβασης Δημόσιας Προσφοράς: 04/04/2018

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η εταιρεία θα αξιοποιηθούν για για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της. Συγκεκριμένα, προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων της μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος.

Ο όμιλος διαθέτει σήμερα ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς των Έργων Περιβάλλοντος, των Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων, έχοντας επενδύσει 2 δισ. ευρώ εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα “πράσινου” ομολόγου, που πραγματοποίησε το καλοκαίρι η θυγατρική του Ομίλου, ΤΕΡΝA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ.
capital.gr