Η Ελλάδα ουραγός στην ΕΕ στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Η Ελλάδα ουραγός στην ΕΕ στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Το πρόβλημα της ανεργίας όσο και αν οι δείκτες δείχνουν να αποκλιμακώνονται παραμένει εξαιρετικά υψηλό στην Ελλάδα.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους η Ελλάδα είχε το χαμηλότερο ποσοστό διαθέσιμων θέσεων εργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μόλις το 0,7% των διαθέσιμων δεν είχε καλυφθεί την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 2,1%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat.

Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ιρλανδία ή η Βουλγαρία εμφανίζονται με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας ενώ σε χώρες που έχουν υψηλούς δείκτες απασχόλησης όπως η Γερμανία, η Ολλανδία ή το Βέλγιο ο δείκτης των διαθέσιμων θέσεων προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 3%.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat το μεγαλύτερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατέγραψε η Τσεχία (5,4%). Ακολουθεί το Βέλγιο με 3,5%, η Ολλανδία με 3,1% και η Γερμανία με 2,9%. Στην αντίθετη πλευρά τα χαμηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας εκτός από την Ελλάδα που είναι ουραγός, έχουν η Πορτογαλία, Ισπανία, Βουλγαρία με ποσοστό 0,9%. Ακολουθούν η Ιρλανδία (1,1%), η Σλοβακία (1,2%), η Ρουμανία και η Πολωνία (1,3%) και η Κύπρος με 1,4%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος της ΕΕ έχει αυξηθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 στο 2,2% έναντι 2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ενώ σε επίπεδο ευρωζώνης το ποσοστό εμφανίζεται επίσης αυξημένο στο 2,1% έναντι 1,9%.

 

To γράφημα της Eurostat είναι αρκούντως ενδεικτικό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας

Στο γράφημα δεν συμπεριλμαβάνονται Δανία, Ιταλία, Μάλτα και Γαλλία καθώς τα δεδομένα δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα.

iefimerida.gr