Καταργείται το δικαίωμα για επιλογή Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας

Καταργείται το δικαίωμα για επιλογή Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας

Εκδόθηκε 16/9/16 η εγκύκλιος 31/2016 του ΙΚΑ που εξειδικεύει τον νόμο 4387/16 ο οποίος ψηφίστηκε ως υποχρέωση του 3ου μνημονίου

Κύριο χαρακτηριστικό της εγκυκλίου είναι ότι καταργείται το δικαίωμα για επιλογή Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας, για όσους λόγω σύνταξης ή σχέσης εργασίας υπαγόταν σε περισσότερους από έναν Οργανισμό.

Επίσης, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν και άλλη σύνταξη ταυτόχρονα από άλλο ταμείο, δεν καταβάλουν την εισφορά του 6% με βάση τη χαμηλότερη σύνταξη, αλλά πλέον καταβάλουν το 6% βάση του αθροίσματος όλων των συντάξεων που λαμβάνουν.

Π.χ. ένας συνταξιούχος που παίρνει 800 ευρώ σύνταξη γήρατος και 350 ευρώ σύνταξη χηρείας, πλήρωνε μέχρι σήμερα εισφορά 6% στα 350 ευρώ, ενώ με τις νέες διατάξεις από 1/7/2016 θα πληρώνει την εισφορά 6% στα 1.150 ευρώ, δηλαδή στο άθροισμα των δύο συντάξεων. Πριν πλήρωνε 21 ευρώ και από Οκτώβριο 69 ευρώ, ήτοι αύξηση κρατήσεων ή έμμεση μείωση συνολικής σύνταξης κατά 48 ευρώ.

Ακόμα να σημειώσουμε ότι, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που είναι παράλληλα και ασφαλισμένοι λόγω εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη ιδιότητα και σε άλλο φορέα Ασφάλισης Ασθένειας, δεν μπορούν πλέον να απαλλαγούν από το 6% της εισφοράς υπέρ ασθενείας που κατέβαλαν από την σύνταξή τους

Η εφαρμογή γίνεται αναδρομικά από 1/7/16, άρα θα υπάρξει επιπλέον παρακράτηση του ποσού των προηγούμενων μηνών σε 4 ισόποσες δόσεις.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο σε συνταξιούχους που έχουν υγειονομική περίθαλψη ΕΟΠΥΥ και όχι σε αυτούς που καλύπτονται από άλλα ταμεία Υγείας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους.

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην εγκύκλιο υπάρχουν και δύο στοιχεία ελάφρυνσης:

1) από 1/8/16 έως 31/12/16 απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι απώλεσαν άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως της παροχής Ε.Κ.Α.Σ..

2) Από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010