Νέες θέσεις μονίμων στην Πολεμική Αεροπορία

Νέες θέσεις μονίμων στην Πολεμική Αεροπορία

Έτοιμος ο νέος γραπτός διαγωνισμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψημονίμων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία.

Σημειώστε τα κρίσιμα δεδομένα:

Γραπτές εξετάσεις για την επιλογή του νέου προσωπικού

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ οποιουδήποτε πτυχίου, ηλικίας έως 28 ετών

Οι άνδρες πρέπει να έχουν ανάστημα 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.

Η επιλογή των διοριστέων θα προκύψει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης με την προσμέτρηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά είναι:

Γνώση ξένων γλωσσών

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Μεταπτυχιακός τίτλος

Ο τελικός πίνακας διοριστέων θα καταρτιστεί με την συνδρομή ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών.

Η διαδικασία προβλέπει:

Έκδοση προκήρυξης

Καθορισμός εξεταστέας ύλης

Χώροι διεξαγωγής των σταδίων επιλογής

Υποβολή ενστάσεων

workenter.gr