Περί ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια

Περί ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια

Η ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών στην περιφέρεια, είχε μέχρι σήμερα (και μέχρι 31/12/16) δύο σκέλη.

Το 1ο σκέλος αφορούσε τους ελεύθερους επαγγελματίες σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι θα έπρεπε να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 επαναλαμβάνονται κατά βάση οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002). Αν μάλιστα οι συγκεκριμένοι ελέυθεροι επαγγελματίες, τιμολογούσαν άλλη επιχείρηση που είχε έδρα σε περιοχή με περισσότερους των 2.000 κατοίκων, τότε έχαν το δικαίωμα ασφάλισης στον ΟΓΑ και υπάγονταν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

Το 2ο σκέλος αφορά ελεύθερους επαγγελματίες σε περιοχές άνω των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι υποχρεωτικά υπαγόταν και υπάγονται μέχρι 31/12/16 στον ΟΑΕΕ.

Αλήθεια, τι γίνεται με τις περιοχές οι οποίες βάση της απογραφής του 2011, έχουν 2.001 κατοίκους; Η απάντηση είναι μία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ υπαγωγή στον ΟΑΕΕ, η οποία συνεπάγεται υπερβολικά αυξημένα ασφαλιστικά βάρη σε καφενεία, παντοπωλεία, κ.λ.π.

Συνεπώς και στην μία αλλά και στην άλλη περίπτωση δεν υπήρχε καμία απαλλαγή εισφορών.

Αντί λοιπόν των ανωτέρω, ο νόμος 4387/16 προβλέπει καταβολή εισφορών με πλήρη αναλογικότητα ως προς τα καθαρά κέρδη κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Συμπληρωματικά μάλιστα στον εν λόγω νόμο, προβλέφθηκε η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς του ΟΓΑ (δηλαδή αυτοί που μέχρι σήμερα διαχωριζόταν από το πληθυσμιακό όριο των 2.000 κατοίκων) και το ποσοστό των εισφορών του 20% εφαρμόζεται από 1/1/2022.