Περίπου 44.000 ενδιαφερόμενοι έχουν στραφεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Περίπου 44.000 ενδιαφερόμενοι έχουν στραφεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σε περίπου 44.000 ανέρχονται οι ενδιαφερόμενοι – επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες – που έχουν στραφεί μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, αναζητώντας λύση για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Οι βελτιώσεις του νόμου που αναμένεται να ψηφιστούν μέχρι τις 15 Ιουνίου και περιλαμβάνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε τρεις άξονες (α) διεύρυνση του πεδίου του νόμου, με σκοπό την ένταξη ακόμη περισσότερων δυνητικών δικαιούχων και την παροχή πρόσθετων κινήτρων σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης, β) βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ οφειλέτη, καθώς και των πιστωτών μεταξύ τους και γ) απλοποίηση των διαδικασιών) θα αναδείξουν την πραγματική δυναμική του νόμου, αποκαλύπτοντας το πλήθος των ενδιαφερομένων που θέλουν και μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Ήδη οι τράπεζες ξεκίνησαν την αποστολή προσκλητηρίων, που θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου, σε 1.000 επιχειρήσεις προκειμένου να προσέλθουν για ρύθμιση των οφειλών τους μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Όπως έγραψε το Capital.gr, πρόκειται για επιχειρήσεις με οφειλές από 50 χιλιάδες – 2 εκατ. ευρώ στις οποίες θα δίνεται διορία δύο μηνών προκειμένου να προσέλθουν για ρύθμιση των οφειλών τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσκλησης εντός του διμήνου, οι επιχειρήσεις θα χάνουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αργότερα αίτημα για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Capital.gr, κατά τις 43 εβδομάδες από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού στις 3 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018, αίτηση υπαγωγής έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν σχεδόν 31.500 νομικά πρόσωπα (για την ακρίβεια 31.542).

Από αυτά πάνω από 11.500 (11.551) έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστημα κ.λπ.). Ήδη έχει πιστοποιηθεί ότι περίπου 6.000 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας (5.910).

Οριστικά έχουν υποβληθεί 1.055 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 324 αφορούν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης. Εξ αυτών 71 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 40 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους. Αφορούν κυρίως περιπτώσεις χρεών προς ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, όπου προσφέρεται διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις.

Για τις υπόλοιπες 731 αιτήσεις, που εμπλέκουν πολλούς πιστωτές, και οι 731 έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έλεγχο πληρότητας. Από αυτές, σε 478 περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου, σε 308 έχει διαπιστωθεί απαρτία των πιστωτών και σε 284 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Σε 8 περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, περίπου 12.350 (12.347) έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν αίτηση. Ήδη 7.269 περιπτώσεις έχουν κριθεί ως επιλέξιμες καθώς πληρούν τα σχετικά κριτήρια και περίπου το 15% (1.114) έχει υποβάλλει οριστικά την αίτηση.

Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 769 αφορούν οφειλές προς την ΑΑΔΕ και οι 917 προς το ΚΕΑΟ (το άθροισμα υπερβαίνει το 1.114 καθώς 572 περιπτώσεις αφορούν οφειλές και προς τους δύο φορείς).

Κατά συνέπεια, την ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν 43.889 ενδιαφερόμενοι, είτε επιχειρήσεις είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, σε 13.179 περιπτώσεις έχει πιστοποιηθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια και ήδη έχουν υποβληθεί οριστικά 2.169 αιτήσεις.
capital.gr