Σαράντης: Αύξηση τζίρου 5,28% το Α’ εξάμηνο 2017

Σαράντης: Αύξηση τζίρου 5,28% το Α’ εξάμηνο 2017

Αύξηση κατά 5,28% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Σαράντη το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 168,07 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 159,64 εκατ. ευρώ, του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα εμφάνισε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,60%, στα 65,46 εκατ. ευρώ – απόδοση σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν το 61,05% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, κατέγραψαν άνοδο κατά 5,72%, στα 102,60 εκατ. ευρώ από 97,06 εκατ. ευρώ, που είχαν καταγράψει κατά το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.

Συγκεκριμένα:
– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,15%, στα 15,95 εκατ. ευρώ από 14,89 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,49% από 9,32%, το πρώτο εξάμηνο του 2016.
– Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 13,57 εκατ. ευρώ από 12,74 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένα κατά 6,50% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε στο 8,07% από 7,98%, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
– Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 50,13%, στα 15,37 εκατ. ευρώ από 10,24 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBT ανήλθε στο 9,14% από 6,41%, το πρώτο εξάμηνο του 2016.
– Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 57,43%, στα 13,37 εκατ. ευρώ από 8,49 εκατ. ευρώ και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε στο 7,95%, από 5,32% το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Κατά τη διάρκεια του 2017, ο όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2016, ποσού 6 εκατ. ευρώ (0,1750 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του πρώτο εξαμήνου του 2017, ανέρχεται σε 0,07 εκατ. ευρώ.
Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις, συνέχισε να βελτιώνεται και διαμορφώθηκε στο 30,52%, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, συγκριτικά με 30,75% το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου κατά το 2017, παραμένουν και συνίστανται σε αύξηση κατά 7% στις πωλήσεις (στα 353 εκατ. ευρώ), αύξηση EBITDA κατά 10% στα 39,59 εκατ. ευρώ και αύξηση καθαρών κερδών κατά 13% στα 27,71 εκατ. ευρώ.