Στα 21 δισ. ο λογαριασμός για επενδύσεις σε τουρισμό, βιομηχανία

Στα 21 δισ. ο λογαριασμός για επενδύσεις σε τουρισμό, βιομηχανία

Συνολικά 21 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη 5ετία απαιτούνται για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων αλλά και για τη βελτίωση των υποδομών των ξενοδοχειακών μονάδων σύμφωνα μελέτη της PwC.

H PwC προσδιορίζει τις ανάγκες για επενδύσεις στον τουρισμό στα 4,8 δις. ευρώ οι οποίες θα πρέπει να κατευθυνθούν στη δημιουργία νέων κλινών, ενώ όπως είπε ο επικεφαλής της PwC Ελλάδας, Κώστας Μητρόπουλος, χρειάζεται παράλληλα να προωθηθούν μεγάλης κλίμακας επενδύσεις.

Ειδικότερα στη μελέτη της η PwC αναφέρει πως ο αριθμός των επιπρόσθετων κλινών που απαιτούνται έως το 2022 είναι περίπου 45.000 και θα πρέπει να δημιουργηθούν στην Κρήτη 35.000 κλίνες, στο Νότιο Αιγαίο 3.000 κλίνες και στα Ιόνια νησιά 7.000 κλίνες, όπου τα ποσοστά πληρότητας είναι αρκετά υψηλά στις περιόδους αιχμής. Για αυτές τις πρόσθετες κλίνες η PwC προσδιόρισε τις χρηματοδοτικές ανάγκες στα 1,7 δισ. ευρώ. Οι ανάγκες χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ξενοδοχείων υπολογίζονται από την PwC σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ για τη συντήρηση των υποδομών των ξενοδοχείων που είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών καταλυμάτων ο λογαριασμός φθάνει στα 800 εκατ. ευρώ.

Υψηλές είναι και επενδύσεις στις οποίες απαιτείται να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις συνολικά και δη οι βιομηχανίες, με την PwC να τις προσδιορίζει στα 16,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,7 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τα ιδία κεφάλαια και επιχορηγήσεις και τα 7,7 δισ. ευρώ από δανεισμό.

Ειδικότερα για 1.239 επιχειρήσεις με συστηματική καλή απόδοση στο παρελθόν απαιτούνται επενδύσεις 8 δισ. ευρώ μέσω των οποίων θα επιτευχθεί αύξηση εσόδων, περιουσιακών στοιχείων και βελτίωση EBITDA.

Στα 4,6 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι επενδυτικές ανάγκες για 709 επιχειρήσεις με μέτρια απόδοση στο παρελθόν χωρίς ανάγκες αναχρηματοδότησης και στα 2,1 δις. ευρώ είναι οι πρόσθετοι πόροι για ΜΜΕ μικρού μεγέθους για την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους. Για 630.000 πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις απαιτούνται μέσα στην επόμενη 5ετία περί το 1,5 δισ. ευρώ, σημείωσε ο κ. Μητρόπουλος.
capital.gr