Στο α’ εξάμηνο οι εξαγωγές έχουν ήδη υπερβεί κάθε επίσημη εκτίμηση

Στο α’ εξάμηνο οι εξαγωγές έχουν ήδη υπερβεί κάθε επίσημη εκτίμηση

Επενδύσεις και εξαγωγές συνιστούν το δίπολο της αναπτυξιακής εξόδου της χώρας από την κρίση. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, μιλώντας στο συνέδριο της ΤτΕ με θέμα “Εξαγωγές για την Ανάπτυξη”.

Ο κ. Παπαδημητρίου αναφερόμενος στην πορεία των εξαγωγών, είπε ότι βάσει στοιχείων της Ε.Ε., την περίοδο 2009- 2017 κι ενώ το ΑΕΠ της Ελλάδας υποχωρούσε σε σταθερές τιμές κατά -21,3% , ο όγκος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σημείωνε άνοδο 22%. Η άνοδος αυτή οφειλόταν αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου εξαγωγών αγαθών κατά 48,2%, καθώς ο όγκος των εξαγωγών υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητος στο διάστημα αυτό, κυρίως λόγω της κάμψης των εξαγωγών υπηρεσιών μεταφορών, που προκάλεσε η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων και των ναύλων, ζημιώνοντας την ελληνική ναυτιλία, σημείωσε ο ίδιος.

Βέβαια η αύξηση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (22%) στο εν λόγω διάστημα ήταν υποδιπλάσια της αύξησης των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εξαγωγών (47%).

Όμως, όπως είπε, συνέβη σε μία περίοδο δραματικής πτώσης του ΑΕΠ, αντίθετα με την έστω μέτρια ανάπτυξη που γνώρισε η ΕΕ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ο βαθμός εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας -όπως τον μετρά ο λόγος εξαγωγών προς ΑΕΠ- να αυξηθεί από 20% το 2009, σε 31% το 2017.

«Παρέμεινε βέβαια χαμηλότερος του βαθμού εξωστρέφειας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο οποίος αυξήθηκε το ίδιο διάστημα, από 36% σε 47%, όμως αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, όσο ακριβώς αυξήθηκε και στην ΕΕ. Και αυτό αποδεικνύει τη βαθμιαία μεταστροφή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας, από τα μη εμπορεύσιμα στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και ποιότητας» είπε ο υπουργός.

Στην αύξηση της εξωστρέφειας, κατά τον κ. Παπαδημητρίου, συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά, με όλα τα λάθη, τις ελλείψεις ή και τις υπερβολές των μνημονιακών πολιτικών που ασκήθηκαν, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

«H Ελλάδα χρειάζεται να εκσυγχρονίσει τη μικρή οικονομία της, ανοίγοντάς την σε παραγωγικές επενδύσεις και ειδικότερα στις ξένες άμεσες επενδύσεις, στρέφοντας ταυτόχρονα το παραγωγικό δυναμικό της στις εξαγωγές, με βασικό πυλώνα τις βιομηχανικές εξαγωγές» είπε ο υπουργός Οικονομίας.

Βεβαίως, συνέχισε ο υπουργός, υπάρχουν ακόμη σημαντικά δομικά προβλήματα στην εξωστρεφή ανάπτυξη της οικονομίας, όπως για παράδειγμα, το δυναμικό για τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίως οικογενειακές, με μικρή παραγωγική δυναμικότητα, εσωστρεφή διοίκηση και περιορισμένα κεφάλαια κίνησης ή η απουσία ισχυρών εξαγωγικών θεσμών και ανάλογης επιχειρηματικής αντίληψης και εμπειρίας.

Επιπλέον, η υψηλή φορολογική επιβάρυνση, σε συνδυασμό με την αδυναμία του χρηματοπιστωτικού τομέα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς, συνιστούν πρόσθετα εμπόδια.