Στο τέλος του 2018 το οδικό έργο τον Γερόκαμπο

Στο τέλος του 2018 το οδικό έργο τον Γερόκαμπο

Την περιοχή όπου κατασκευάζεται το οδικό έργο «Δρόμος Αγ. Κύριλλος-Γερόκαμπος, βελτίωση τμήματος της υφιστάμενης οδού έως Γερόκαμπο» επσκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,85 εκ. ευρώ και αναμένεται να παραδοθεί στο τέλος του έτους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη του οδικού έργου που θα βελτιώσει την πρόσβαση και την οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Το τμήμα του οδικού τμήματος όπου γίνεται η παρέμβαση αποτελεί την συνέχεια της τοπικής ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Αγ. Κύριλλος και Γέρο Κάμπο. Το μήκος της προτεινόμενης χάραξης είναι 2.912,61μ. Η αύξηση του μήκους έχει σαν αποτέλεσμα βελτιωμένες κλίσεις κατά μήκος. Εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την τοπική διακίνηση προς τους οικισμούς Τζίγκουνα, Γέρο Κάμπο, Παπαδογιάννη και την παραλιακή ζώνη νοτίως αυτών, τις καλλιεργούμενες περιοχές και τα θερμοκήπια εκατέρωθεν της οδού, καθώς και τους οικισμούς Δισκό και Λέντα που βρίσκονται πιο δυτικά.  Κατά την κατασκευή του δρόμου θα αποκατασταθούν όλες οι τοπικές προσβάσεις που υπάρχουν προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες. Για την αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων, την αποστράγγιση και αποχέτευση της οδού, καθώς και για την αντιστήριξη πρανών προβλέφθηκαν μια σειρά τεχνικών έργων, δηλαδή μικρά τεχνικά και τοίχοι αντιστήριξης.