Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που θα γίνει την Πέμπτη 08 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

  1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

Ξενοδοχειακή Μονάδα 5* δυναμικότητας 500 κλινών ιδιοκτησίας «ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ ΙΚΕ», εκτός ορίων οικισμών Αχλάδας και Αγίας Πελαγίας, εντός προτεινόμενης περιοχής ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) στο Δήμο Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3714/3-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σταθμός κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» με κωδική ονομασία «ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ 1105647», στη θέση «Γαλήνη», Δήμου Ιεράπετρας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3218/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σταθμός κινητής τηλεφωνίας της «WIND HELLAS Tηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» με κωδική ονομασία «ΜΑΛΑΞΑ 1200502» στη θέση «Πούπα», της ΤΚ Μαλάξας, ΔΕ Κεραμιών, Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3196/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σταθμός κινητής τηλεφωνίας της «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ», με κωδική ονομασία «ΓΟΥΡΝΕΣ 1002200» στη θέση Γούρνες Τεμένους (πλησίον ΟΤΕ), Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2229/24-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σταθμός κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», με κωδική ονομασία «ΣΙΣΙ Χ 1406324», στη θέση «Σεληνάρι» πλησίον οικισμού Σίσι, Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3501/23-10-17 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ξενοδοχειακή Μονάδα «KAKKOS BEACH» 4 αστέρων, 130 κλινών στη θέση Κουτσουνάρι Δήμου Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου ιδιοκτησίας «EVER BLUE Α.Ε.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3543/23-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λειτουργία Υφιστάμενων γεωτρήσεων – αρδευτικό δίκτυο – δεξαμενές, για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των οικισμών Κριτσάς, Μέσα & Έξω Λακωνίων και Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου, με φορέα έργου ΤΟΕΒ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3449/2-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκηση

Ξενοδοχειακό συγκρότημα 4*, με δ.τ. «BEGETI BAY» ιδιοκτησίας ΜΠΕΓΕΤΗ ΑΞΤΕ, που βρίσκεται στη θέση «Κερατιδέ» περιοχής Σκαλέτας ΤΚ Πρίνου ΔΕ Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3960/27-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης