αποκατάσταση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αποκαθίσταται το φρούριο στο Φραγκοκάστελλο

Αποκαθίσταται το φρούριο στο Φραγκοκάστελλο

Την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ), για την αποκατάσταση ενός εμβληματικού ιστορικά μνημείου για την Κρήτη, του Φρουρίου Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά με…