Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1,1 εκ. ευρώ για δράσεις του υδατικού δυναμικού της Κρήτης

1,1 εκ. ευρώ για δράσεις του υδατικού δυναμικού της Κρήτης

Επτά προτάσεις για δράσεις συνολικής δαπάνης 1.100.000 ευρώ υποβάλλονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 με σκοπό την εφαρμογή του…