δηλώσεις

Πώς να δηλώσετε τα εισοδήματα από Airbnb

Πώς να δηλώσετε τα εισοδήματα από Airbnb

Είτε ιδιοκτήτης ακινήτου και το ενοικιάζεται μέσω Airbnb; Πρέπει να το δηλώσετε στην εφορία για να γλιτώσετε «τσουχτερά» πρόστιμα. Αναλυτικές οδηγίες παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή…
Εκκαθαριστικά-σοκ για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με ελάχιστα εισοδήματα

Εκκαθαριστικά-σοκ για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με ελάχιστα εισοδήματα

Εξωπραγματικά ποσά φόρου εισοδήματος θα κληθούν να πληρώσουν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2017 ήταν άνεργοι ή περιστασιακά απασχολούμενοι και…