επαγγελματικοί λογαριασμοί

Τα 15 βήματα για τις δηλώσεις επαγγελματικών λογαριασμών – Τι να προσέχουν οι υπόχρεοι για να αποφύγουν τα πρόστιμα

Τα 15 βήματα για τις δηλώσεις επαγγελματικών λογαριασμών – Τι να προσέχουν οι υπόχρεοι για να αποφύγουν τα πρόστιμα

Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν POS και να δέχονται πληρωμές σε ηλεκτρονικό χρήμα για να δηλώσουν τον…