Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης

Σύσταση επιχείρησης με ένα κλικ

Σύσταση επιχείρησης με ένα κλικ

Ξεκίνησε η λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), το νέο ψηφιακό εργαλείο εξ αποστάσεως σύστασης εταιριών. «Ήδη, σήμερα το πρωί, έγινε η πρώτη σύσταση…