Κράσι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις των κρασιών στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου

Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις των κρασιών στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου

Η διεθνής προβολή του πολιτισμού-παραδόσεων του οίνου, των Κρητικών κρασιών και η ντόπια παραδοσιακή διατροφή και υγεία είναι στο επίκεντρο του διεθνούς διεπιστημονικού συνεδρίου που…