Το «κλειδί» για να γλιτώσουν οι συνταξιούχοι περικοπές στις συντάξεις

Το «κλειδί» για να γλιτώσουν οι συνταξιούχοι περικοπές στις συντάξεις

«Παράθυρο» για να περιορίσουν τις μειώσεις στις συντάξεις κάτω του 18% και να γλιτώσουν περικοπές έως και 127 ευρώ, ανοίγει για συνταξιούχους με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, τον οποίο είτε δεν προσέθεσαν στην αρχική τους σύνταξη, είτε πήραν το ποσό από τον έναν φορέα

Το «κλειδί» για να χάσουν λιγότερα είναι οι συντελεστές αναπλήρωσης, καθώς μπορούν με αίτησή τους στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν να ζητήσουν την καταμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισης ώστε να ληφθούν υπόψη και τα έτη ή οι μήνες διαδοχικής που δεν χρησιμοποιήθηκαν όταν πρωτοπήραν τη σύνταξή τους.

Ο περιορισμός στην ζημειά από τις περικοπές που θα έχουν λόγω του επανυπολογισμού της σύνταξης έρχεται από τους συντελεστές αναπλήρωσης. Kαθώς μπορούν με αίτηση τους στο φορέα απ΄ τον οποία συνταξιοδοτήθηκαν να ζητήσουν την επανακαταμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισης ώστε να ληφθούν υπόψη και τα έτη ή οι μήνες διαδοχικής που δεν χρησιμοποιήθηκαν όταν πρωτοπήραν τη σύνταξη τους.

Ήδη έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα από απόστρατους προς το Γενικό Λογιστήριο, με τα οποία ζητούνται να πιαστούν και τα χρόνια ή οι μήνες που ασφαλίστηκαν σε άλλους φορείς και δεν προσμετρήθηκαν στην αρχική πράξη συνταξιοδότησης τους.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και πολιτικοί συνταξιούχοι, που για να λάβουν πιο νωρίς τη σύνταξη, δηλαδή με χαμηλότερο όριο ηλικίας, επέλεξαν να αποποιηθούν ένα ή περισσότερα χρόνια ασφάλισης σε άλλους φορείς. Αυτοί οι χρόνοι βάσει του νόμου 4387/2016 οφείλουν να επανακαταμετρηθούν απ’ τα Ταμεία όχι για να μεγαλώσει η αρχική σύνταξη αλλά για να περιοριστεί η απώλεια που θα έχουν λόγω επανυπολογισμού.

Ο νόμος προβλέπει ότι για το ποσό σύνταξης υπολογίζονται πλέον όλα τα ένσημα που έχουν πληρωθεί από τους ασφαλισμένους και με το συνολικό χρόνο καθορίζεται ο συντελεστής αναπλήρωσης που βγάζει το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Ένας νέος συνταξιούχος παίρνει ανταποδοτική σύνταξη με ενιαίο χρόνο ασφάλισης το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει για τους παλιούς συνταξιούχους, οι οποίοι άφησαν εκτός σύνταξης τυχόν ένσημα από διαδοχική ασφάλιση, είτε γιατί δεν τα αναγνώρισαν στο Δημόσιο, είτε επειδή τα αποποιήθηκαν για να θεμελιώσουν δικαίωμα και να πάρουν πιο γρήγορα σύνταξη.

Η βασική προϋπόθεση για να γλιτώσουν οι ασφαλισμένοι ένας μέρος των περικοπών είναι να καταθέσουν αίτηση και να ζητήσουν κατά τον επανυπολογισμό της σύνταξης να συνυπολογιστούν και ένσημα (μήνες ή έτη) τα οποία δεν προστέθηκαν στο αρχικό ποσό σύνταξης.

Η ωφέλεια που θα προκύπτει είναι ότι θα έχουν από 15 έως και 127 ευρώ μικρότερη μείωση από αυτή που βγάζει ο επανυπολογισμός.
dikaiologitika.gr