Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσλαμβάνει

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσλαμβάνει

Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με πέντε (5) άτομα που θα στελεχώσουν λειτουργίες της Κεντρικής Διοίκησής του, με έδρα την Αθήνα.

Οι θέσεις αυτές είναι:

 1. Sponsorship Officer

Αρμοδιότητες:

 • Αξιοποίηση υπαρχόντων χορηγικών προγραμμάτων
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και εκτέλεση χορηγικής πολιτικής
 • Επικοινωνία με υποψήφιους χορηγούς

Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Marketing, Επικοινωνίας ή σχετικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Γνώση της αγοράς & τεχνικών παρουσίασης
 • Άτομο επικοινωνιακό, δημιουργικό και ευέλικτο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα
 • Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.
 • Αμοιβή βάση στόχων
 1. Υπεύθυνος Προώθησης

Αρμοδιότητες:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία με Μέλη του Σ.Ε.Π.

Προσόντα:

 • Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office
 • Γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Άτομο επικοινωνιακό και ευέλικτο

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα
 • Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης
 • Αμοιβή βάση στόχων
 1. Social Media Coordinator (Εθελοντής)

Αρμοδιότητες:

 • Στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίας
 • Διαχείριση λογαριασμών social media
 • Διαχείριση google AddWords & Facebook Ads

Προσόντα:

 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση γραφιστικών προγραμμάτων
 • Ικανότητες ανάλυσης και reporting
 • Άτομο δημιουργικό και ευέλικτο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εθελοντικής εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα
 • Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης
 1. Communication & PR Coordinator (Εθελοντής)

Αρμοδιότητες:

 • Συγγραφή Δελτίων Τύπου
 • Οργάνωση events
 • Συμμετοχή στην εκτέλεση Επικοινωνιακής Στρατηγικής
 • Επικοινωνία με δημοσιογράφους

Προσόντα:

 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Άτομο δημιουργικό και ευέλικτο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εθελοντικής εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα
 • Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης
 1. Creative Copywriter (Εθελοντής)

Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού

Προσόντα:

 • Άριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση social media
 • Άτομο δημιουργικό και ευέλικτο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εθελοντικής εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα
 • Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση careers@sep.org.gr .

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.
dikaiologitika.gr