Τον Απρίλιο ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017

Τον Απρίλιο ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017

Τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Απρίλιο -θα “τρέξει” τελικά ο συμψηφισμός των εισφορών των μη μισθωτών (επαγγελματιών, αγροτών) για το 2017, σύμφωνα με τις ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους αρχικούς προγραμματισμούς, η διαδικασία αυτή θα “έτρεχε” αυτό το μήνα.

Με βάση τα νέα δεδομένα, τα αποτελέσματα του συμψηφισμών θα φανούν, στα ειδοποιητήρια που θα αναρτηθούν στα μέσα Απριλίου και πρέπει να εξοφληθούν (από όσους δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015)  έως τις 30 Απριλίου.

Χρεωστικό υπόλοιπο θα αποτυπωθεί στα ειδοποιητήρια του Απριλίου για όποιον μη μισθωτό δήλωσε το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το εισόδημα του 2015 και, έτσι, έπρεπε να καταβάλει το 2017 υψηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που κατέβαλλε.

Πιστωτικό υπόλοιπο θα αποτυπωθεί στο ειδοποιητήριο όποιου μισθωτού δήλωσε το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το εισόδημα του 2015 και, έτσι, έπρεπε το 2017 να καταβάλει το 2017 χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που κατέβαλλε.

Ο εν λόγω συμψηφισμός είναι τυπικά αναγκαίος, καθώς βάσει του νόμου Κατρούγκαλου οι εισφορές του 2017 έπρεπε να υπολογισθούν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Επειδή, όμως, στις αρχές του 2017, δεν είχαν γίνει οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος του 2016, οι εισφορές υπολογίστηκαν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

Δεδομένου ότι έχουν γίνει (ήδη από το περασμένο καλοκαίρι) οι δηλώσεις εισοδήματος του 2016, πρέπει να επανϋπολογισθούν οι εισφορές του 2017 με βάση αυτό.

Αν προκύψει θετική διαφορά μεταξύ καταβληθεισών εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2015) και καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2016), τότε αυτή πρέπει να επιστραφεί εφάπαξ στον ασφαλισμένο ,εκτός αν αυτός έχει οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Σ’ αυτήν την περίπτωση αυτές θα συμψηφισθούν με τις οφειλές αυτές.

Αν προκύψει αρνητική διαφορά μεταξύ καταβληθεισών εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2015) και καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2016),τότε αυτή θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τον ασφαλισμένο, παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές του 2018, αρχής γενομένης  από τον ερχόμενο Απρίλιο.