«Τρέχουν» τις μετατάξεις από ΟΛΠ, ΟΛΘ στο Δημόσιο

«Τρέχουν» τις μετατάξεις από ΟΛΠ, ΟΛΘ στο Δημόσιο

O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γρηγόρης Θεοδωράκης, εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: «Αναζήτηση θέσεων ή αναγκών για τη μεταφορά προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε και της ΟΛΘ Α.Ε.». Πρόκειται ουσιαστικά για το επιστέγασμα των προσπαθειών που γίνονται να «εξυγιανθεί» το εργασιακό τοπίο στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4404/16 που κύρωσε τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μετάταξης».

Παράλληλα με το αρ. πρωτ. 3000/91344/2017/21-12-17 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γνωστοποιήθηκε ότι 532 εργαζόμενοι της ΟΛΠ Α.Ε. εκφράζουν καταρχήν την επιθυμία τους για μετάταξη σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση η εγκύκλιος της 28ης Δεκεμβρίου για τη αναζήτηση θέσεων εστάλη σε όλα τα υπουργεία με την υποσημείωση να την κοινοποιήσουν άμεσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 του Ν. 4404/16.

Στο αιτιολογικό της εγκυκλίου αναφέρεται ότι «προωθείται προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του εν λόγω προσωπικού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών συμπεριλαμβανομένου πίνακα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα του προσωπικού».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
aftodioikisi.gr