Υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τα αμπέλια στο δήμο Μινώα Πεδιάδος

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τα αμπέλια στο δήμο Μινώα Πεδιάδος

Όσοι αμπελουργοί του δήμου Μινώα Πεδιάδος υπέστησαν ζημιά στην παραγωγή τους από την βροχόπτωση που έγινε στις 26 και 27/07/2018 μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Δηµοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου.

Η αναγγελία της ζηµιάς αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Λευκοχωρίου,

Πανοράµατος και Ινίου.

Λήξη προθεσμίας αιτήσεων:

Για την Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου: 10-08-2018

Για τις Τοπικές Κοινότητες Πανοράµατος και Ινίου: 11-08-2018 .

Δικαιολογητικά

– A.Δ.T.

– A.Φ.Μ.

– Αρ. Λογ/σµού Τράπεζας

– Δήλωση Καλλιέργειας