Υπουργείο Οικονομικών: 1.752 μόνιμες θέσεις

Υπουργείο Οικονομικών: 1.752 μόνιμες θέσεις

Πληθαίνουν οι ενδείξεις για το μπαράζ προσλήψεων που προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, με αιχμή του δόρατος την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η αρχή θα γίνει με δύο προκηρύξεις που θα εκδώσει άμεσα το ΑΣΕΠ:

75 μόνιμοι ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών στην ΑΑΔΕ

100 ΠΕ Πληροφορικής στον ίδιο φορεά

Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε ήδη στο ΦΕΚ, καθορίστηκαν 1.752 οργανικές θέσεις (μόνιμοι), εκ των οποίων οι 202 ανήκουν στην ειδικότητα ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών.

Με βάση το έγγραφο και τους πίνακες που το συνοδεύουν, θα καλυφθούν θέσεις ως εξής:

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ): 501

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ): 641

Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΔΥΠΗΛΥ): 337

Κεντρική Υπηρεσία: 16

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Δεδομένων: 10

Διεύθυνση Προγραμματισμού – Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΙΠΑΕΕ): 45

Κεντρικές – Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Οικ. Επιθεωρητών: 202

Στο ίδιο έγγραφο περιγράφονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και οι κατηγορίες του νέου προσωπικού. Αυτοί είναι:

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Τελωνειακών

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Εφοριακών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών

ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής

ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΤΕ Τεχνολόγων

ΔΕ Διοικητικού

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΔΕ Οδηγών

ΥΕ Επιμελητών
workenter.gr