Πιστοποίηση παιδοτόπων από την TÜV HELLAS

Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 08/06/2019 καταργήθηκε η Υ.Α. 36873/2007 (ΦΕΚ 1364/Β) και πλέον η νομοθεσία που διέπει τους παιδότοπους είναι η Υ.Α. 43650, ΦΕΚ 2213/Β (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων).

Η νέα Υ.Α. έρχεται να διορθώσει στρεβλώσεις και αδικίες ετών που αντιμετώπιζε ο κλάδος των παιδότοπων ενώ παράλληλα διευρύνει την δυνατότητα επιλογών των ιδιοκτητών/λειτουργών παιδότοπων όσον αφορά στον εξοπλισμό/παιχνιδοκατασκευές, στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και στον Φορέα ελέγχου.

Ενδεικτικά οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει η νέα ΥΑ είναι:

– Προθεσμία ενός έτους συμμόρφωσης (πιστοποίησης) με τις απαιτήσεις της ΥΑ (υφιστάμενοι παιδότοποι)

– Διεύρυνση του ηλικιακού ορίου των χρηστών (πλέον είναι 2,5-14ετών)

– Πρόβλεψη για τις Κατασκευές Τεχνητής Αναρρίχησης ή «πίστες αναρρίχησης» (ΕΛΟΤ ΕΝ 12572-1,2,3).

– Πρόβλεψη για τις κατασκευές αναπήδησης «Τραμπολίνο»( ΕΝ 13219, ΕΝ 913)

– Για τον Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό «τονίζεται η απαίτηση» για συμμόρφωση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες (2006/42/ΕΚ, 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ)

– Για παιδότοπους που συνυπάρχουν με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει έως τρεις παιχνιδοκατασκευές (κούνιες, τσουλήθρες και μύλοι), δεν υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης αποκλειστικά υπεύθυνου για την επίβλεψη των παιδιών
– Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του παιδότοπου διεξάγεται από κατάλληλο Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ο οποίος είναι Διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. και αναγνωρισμένος από την ΓΓΒ

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ο μεγαλύτερος Φορέας Ελέγχου στην Ελλάδα και με τον μεγαλύτερο αριθμό διαπιστευμένων υπηρεσιών από το Ε.ΣΥ.Δ. με αριθμό πιστ. 31 & 33 και αναγνωρισμένος από το ΥΠ.ΑΝ. (ΓΓΒ) για τον έλεγχο των Παιδοτόπων (ΚΥΑ 43650/2019- ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019), των Παιδικών Χαρών, Νεροτσουληθρών, Λούνα Παρκ, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Πάρκων Περιπέτειας, Διαδρομές με Σχοινιά, Πίστες Αναρρίχησης & Πάρκα Αναψυχής γενικότερα

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε έργα κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία, Η.Α.Ε., Κατάρ, Βιετνάμ, κλπ. και δίκτυο συνεργατών & μόνιμο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα για τις υπηρεσίες:

– Έλεγχος & Πιστοποίηση Παιδότοπων (ΚΥΑ 43650/2019 – ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019) – Έλεγχος & Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων

– Έλεγχος & Πιστοποίηση Πάρκων Αναψυχής

– Έλεγχος & Πιστοποίηση Εξοπλισμού Παιχνιδότοπων

– Έλεγχος & Πιστοποίηση Τεχνητών Δαπέδων (HIC TEST, EN 1177)

– Εκπαίδευση για την Λειτουργία & Συντήρηση Παιχνιδότοπων σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 & TR 17207

More Stories
Συνεχίζεται η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα