Σχέδια Βελτίωσης: 841 δικαιούχοι στην Κρήτη, διεκδικεί κονδύλια για επιπλέον 185 φακέλους

Επιπλέον ενενήντα (90) αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 4.542.405,19€ εντάσσονται στα Σχέδια Βελτίωσης για την Κρήτη όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, μετά την εξέταση των ενστάσεων, επιλέγονται συνολικά για στήριξη οκτακόσιοι σαράντα ένα (841) δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημοσίας δαπάνης 41.064.656,96€ .

Ακόμα θα διεκδικηθούν πόροι 7,7 εκ. ευρώ για εκατόν ογδόντα πέντε (185) επιπλέον προτάσεις.

 

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για τα συλλογικά σχήματα

More Stories
ΤΕΡΝΑ και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ οι «μνηστήρες» για τους Σταθμούς Μετατροπής της «μεγάλης» Κρήτης