Ξεκίνησε η λειτουργία η πρώτη οργανωμένη εγκατάσταση για την διαχείριση οικοδομικών αποβλήτων

Η πρώτη οργανωμένη εγκατάσταση διάθεσης αδρανών υλικών ξεκίνησε τη λειτουργία της σε δημόσιο ανενεργό λατομικό χώρο στο Κορωπί στη θέση Λαμπρικά, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Θανάση Αυγερινού στον αγιασμό, ο οποίος τελέσθηκε με όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.

Στο χώρο θα λειτουργεί η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ η οποία ανήκει στα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, με έγκριση από τον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης.

Σκοπό έχει την οργάνωση τον συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, των οποίων “η ορθολογική αντιμετώπιση είναι πλέον επιβεβλημένη”, όπως τόνισε στο χαιρετισμό του ο κ. Αυγερινός.

Ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών των υλικών έχει μετατρέψει πλήθος αναξιοποίητων και ελεύθερων χώρων όπως οικόπεδα, ρεματιές, ποτάμια, λίμνες, λόφους σε χώρους απόρριψης τεράστιου όγκου μπαζών πού συχνά περιλαμβάνουν και επικίνδυνες ουσίες όπως αμίαντο, τοξικά υλικά, βερνίκια, χρώματα, μονωτικά κ.α. των οποίων η διάθεση χρειάζεται ιδιαίτερη διαδικασία. Υπογραμμισε δε ότι η αλόγιστη εναπόθεση τους σε ρέματα και στις άκρες των δρόμων συχνά οδηγεί σε έμφραξη με συνέπεια πλημμυρικά φαινόμενα κατά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]