Απόψεις-Επιλογή

Απόψεις-Επιλογή
Διευκρινήσεις αναφορικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων ταμείων πλην ΟΓΑ

Διευκρινήσεις αναφορικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων ταμείων πλην ΟΓΑ

Καμία περικοπή και καμία καταβολή σύνταξης στους συνταξιούχους όλων των ταμείων που ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα από πριν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού Με έγγραφο του…