Διανομή τροφίμων από το Δήμο Γόρτυνας

Διανομή τροφίμων από το Δήμο Γόρτυνας

Την 8η διανομή αγαθών στους 386 ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) πραγματοποιεί ο Δήμος Γόρτυνας.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με τηλέφωνο ή SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής. Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Η διανομή θα γίνει: •την Τετάρτη 16/05/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00, στα παρακάτω σημεία : ➢Στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίων Δέκα (υπόγειο), πληροφορίες στο 2892340306 ➢Στο Δημοτικό Κατάστημα Ασημίου, πληροφορίες στο 2893340208 ➢Στο ΚΑΠΗ Γέργερης, πληροφορίες στο 2894340324. •και την Πέμπτη 17/05/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00:

➢Στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίας Βαρβάρας, πληροφορίες στο 2894340025