ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του μηνός Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2016, παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2017, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 – Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου2015 – Ιουνίου 2016, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015.