Διευκρινήσεις αναφορικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων ταμείων πλην ΟΓΑ

Διευκρινήσεις αναφορικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων ταμείων πλην ΟΓΑ

Καμία περικοπή και καμία καταβολή σύνταξης στους συνταξιούχους όλων των ταμείων που ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα από πριν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού

Με έγγραφο του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δόθηκαν διευκρινήσεις αναφορικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των συνταξιούχων άλλων ταμείων πλην ΟΓΑ.

Όπως ρητά ανέφερε ο νόμος στο άρθρο 20, το οποίο αναφέρεται στην απασχόληση των συνταξιούχων, στην παράγραφο 6, η περικοπή του 60% ισχύει για όσους «θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν…».

Επιπλέον στο άρθρο 40, παράγραφος 1, αναφέρει τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που καλούνται να πληρώσουν ΕΦΚΑ για το αγροτικό εισόδημα και δεν είναι άλλοι από αυτούς που υπαγόταν στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ έως 31/12/16. Όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι που ασκούσαν παράλληλα με το κύριο επάγγελμά τους ή με την σύνταξή τους κάποια αγροτική δραστηριότητα, δεν είχαν την υποχρέωση ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ και άρα συνεχίζουν να μην έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Αναλυτικά το έγγραφο του Υπουργείου: Έγγραφο