Κατατέθηκε η τροπολογία για εξάμηνη παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε 5 νησιά

Κατατέθηκε η τροπολογία για εξάμηνη παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε 5 νησιά

Τροπολογία με την οποία αναστέλλεται για 6 μήνες η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

Παρατείνεται έως 30.06.2018 (λήγει 31.12.2017) η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κατά 30%) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν και σήμερα.

Εντάσσεται στον συντελεστή (Φ.Π.Α.) 13% από 24% που ισχύει σήμερα και η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περίπτ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 ως ισχύει (απαλλαγή από το φόρο).

Ορίζεται ως έναρξη ισχύος των παραπάνω ρυθμίσεων η 1.1.2018.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού:

– Απώλεια εσόδων για το οικονομικό έτος 2018, ύψους 16 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση για 6 ακόμα μήνες των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

– Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου, από την υπαγωγή, σε συντελεστή 13% από 24% που ισχύει σήμερα, της παροχής υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας.
enikonomia.gr