Προκηρύχθηκαν θέσεις για νοσηλευτές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Προκηρύχθηκαν θέσεις για νοσηλευτές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Στην προκήρυξη συνολικά 7 θέσεων νοσηλευτών δωδεκάμηνης διάρκειας προχώρησε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Στη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ επισημαίνονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Κλινικών και Τμημάτων μας σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα και με το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του Νοσοκομείου μας, προκηρύχθηκαν επτά (07) συνολικά θέσεις ειδικότητας Νοσηλευτικής, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Πιο συγκεκριμένα:

Προκηρύχθηκαν επτά (07) θέσεις ειδικότητας Νοσηλευτικής, εκ των οποίων οι πέντε (5) αφορούν τον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής και οι δυο (2) αφορούν ΔΕ Β.Νοσηλευτικής.

Η υποβολή των αιτήσεων που ξεκινάει σήμερα  12/06/2018 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21/06/2018, θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο του Τμήματος  Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων είτε από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας (www.pagni.gr — Ανακοινώσεις Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), είτε να τα προμηθευτούν από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, η προκήρυξη έχει αναρτηθεί αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠαΓΝΗ (www.pagni.gr)».