μεταρρύθμιση

Περί ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια

Περί ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια

Η ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών στην περιφέρεια, είχε μέχρι σήμερα (και μέχρι 31/12/16) δύο σκέλη. Το 1ο σκέλος αφορούσε τους ελεύθερους επαγγελματίες σε περιοχές κάτω…